Direct naar inhoud
Diversiteit en inclusie

Statement gelijkheid, diversiteit en inclusie

Bij Arriva streven we naar gelijke kansen voor iedereen. Alle sollicitanten met de juiste kwalificaties nemen wij in overweging voor vacatures.
Buschauffeurs Griffin en Vera staan in hun Arriva-uniform lachend voor hun bus waarop staat '1 Arriva'.

Gelijke kansen

Wij maken we geen onderscheid in ras, kleur, religie, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, genderidentiteit, land van oorsprong en/of handicap. Door gelijke kansen te bieden werken wij toe naar een zo divers mogelijk personeelsbestand en een inclusief werkklimaat.
Iedereen is welkom bij Arriva en mag zich thuis voelen, als medewerker net zoals geldt voor onze reizigers.

Inclusief